Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Retro Malyn Hotel пропонує комфортний відпочинок із вінтажним шармом

13.02.2014
Про що багато говорять і про що мало розуміють

Організаційна побудова влади в Україні

Відповідно до Конституції України Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Народне волевиявлення реалізується через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.

Державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову.

Законодавчу владу здійснює Верховна Рада України через прийняття законів України. Верховна Рада України складається з народних депутатів України, що обираються виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право обирати і бути обраними мають громадяни України, що досягли 18 років, крім визнаних судом недієздатними.

Главою держави є Президент України. Він є гарантомдержавного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Він, зокрема, підписує закони, прийняті Верховною Радою Українитамає право вето щодо прийнятих законів із наступним поверненням їх до Верховної Ради України на повторний розгляд.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Він у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України. Кабінет Міністрів України очолюєПрем'єр-міністр України, який призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; проведення державної політики в економічній, соціальній, культурній сферах; розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України.

В областях і районах, містах Києві та Севастополі виконавчу владу здійснюють місцеві державні адміністрації. Їх голови призначаються на посаду і звільняються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Місцеві державні адміністрації на відповідних територіях забезпечують виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів.

Судова влада реалізується в Україні виключно судами, які здійснюють правосуддя. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Система судів в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Крім системи судів загальної юрисдикції діють системи спеціалізованих судів – адміністративних та господарських. Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Розгляд актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України на відповідність Конституції України здійснює Конституційний Суд України.

Відповідно до Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Для вирішення питань місцевого значення територіальні громади сіл та їх об’єднань, селищ і міст обирають сільські, селищні, міські ради та сільських, селищних міських голів. Сільські, селищні міські ради виконують функції власників комунального майна відповідних територіальних громад. Вони затверджують бюджети місцевого самоврядування, плани соціально-економічного та культурного розвитку територій, встановлюють місцеві податки і збори. Для здійснення виконавчих функцій місцевого самоврядування, а також наданих державою окремих повноважень органів виконавчої влади сільські, селищні та міські ради утворюють власні виконавчі органи. Сільські, селищні, міські голови очолюють виконавчі органи відповідних рад та головують на засіданнях цих рад.

Для реалізації спільних інтересів територіальних громад обираються районні та обласні ради, які розпоряджаються об’єктами спільної власності територіальних громад, затверджують районні та обласні бюджети і плани соціально-економічного розвитку відповідних територій. Функції виконавчих органів районних та обласних рад виконують, відповідно, районні та обласні державні адміністрації.

Як і в районах та областях, виконавчими органами Київської та Севастопольської міських рад є відповідні міські державні адміністрації.

На рівні Автономної Республіки Крим діє представницький орган – Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка приймає закони Автономної Республіки Крим, формує Раду міністрів Автономної Республіки Крим і призначає її голову за згодою Президента України. Крім того, в АРК діє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. На території АРК поряд з Конституцією України діє Конституція Автономної Республіки Крим, яка затверджується Верховною Радою України.

← До нових записів
Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація