Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

«Операція тривала близько години», — ортопед-травматолог про першу заміну суглоба у Малинській лікарні

23.04.2014
Аспекти діяльності "Малинського лісгоспу АПК"

1

 

Місцезнаходження, площа і структура

Дочірнє підприємство «Малинський лісгосп АПК» Житомирсь­кого обласного комунального агролісогосподарського обєднання «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради знаходиться в Малинському районі Житомирської області.

Протяжність території з півночі на південь становить 42 км, а з сходу на захід - 48 км.

с. Малинівка, вул. Молодіжна,4           Поштова адреса: Індекс 11642
Малинський р-н.                                                                м- Малин Житомирської області

вул. Грушевського, 180

До складу структури лісгоспу входять чотири лісництва: Барвінківське (контора розміщена в с. Барвінки), Ворсівське (контора розміщена в с. Ворсівка), Недашківське (контора розміщена в с. Недашки), Привітнянське (контора розміщена в с. Першотравневе), та нижній склад (розміщений в м. Малині).

Лісгосп АПК був створений в 2000 році на базі лісів колективних сільськогосподарських земель району.

Правовстановлюючі документи на землю (державні акти) виготовлено у 2005 році, за якими площа підприємства становить 24933,6 га, у 2012 році проведено інвентаризацію земель лісового фонду в межах району.

Для ефективного та безперебійного виконання робіт по охороні лісу від пожеж, проведення рубок догляд за лісом, вивезення лісопродукції, лісгосп має власний автопарк, до складу якого входить 19 одиниць тех­ніки.

Цех переробки забезпечує господарські потреби підприємства в бу­дівельних матеріалах для ремонту приміщень, створення місць відпочин­ку в лісі та інше, надає послуги насаленню по розпиловці деревини.

Мета та завдання

Основним завданням лісгоспу являється здійснення лісівничих, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, роз­ширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів а також забезпечення потреб народного господарства деревиною від рубок.

Забезпечення кадрами

Підприємство повністю забезпечене кваліфікованими кадрами. В штаті лісгоспу 144 чоловік, в тому числі 72 працівника лісо­вої охорони.

Охорона та захист лісу

На підприємстві проводяться профілактичні заходи по запобіган­ню виникнення лісових пожеж, виникненню та розповсюдженню шкідників та хвороб лісу, рейди по виявленню та запобіганню са­мовільних рубок.

На базі Ворсівського та Барвінківського лісництв створено лісові пожежні станції з пожежними автомобілями. Для більш ефектної боротьби з лісовими пожежами в І кварталі 2014 року планується ввести в експлуатацію ще один пожежний автомобіль.

Всі підрозділи забезпечені тракторами з плугами для оборюван­ня осередків лісових пожеж.

Лісовою охороною облаштовуються місця відпочинку для розве­дення вогнищ та паління в пожежонебезпечний період в місцях масового відвідування лісів відпочиваючими.

В 2013 р. на охорону лісу від пожеж було використано 295 тисяч гривень.

 

Лісовпорядкування

 

Підставою для проведення будь-якої рубки яв­ляється лісорубний квиток, який видається лісокори-стувачу на основі матеріалів лісовпорядкування, роз­рахункової лісосіки, актів обстеження, матеріалів таксації та відводу лісосік.

Крім того, санітарні рубки рубаються на основі планів санітарно-оздоровчих заходів погоджених ЖОКАП «Житомироблагроліс» та затверджених Жи­томирським ОУЛМГ на підставі актів обстеження за участю спеціалістів ДСЛП «Вінницялісозахист».

В 2012 році проведено базове лісовпорядкування та інвентаризацію земель вартістю 1,5 млн. грн..

 

Стихійне лихо

08

 

09

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом грудня 2012 року в наслідок стихійного лиха, а саме - сніголаму, було пошкоджено лісові насадження на значній території лісгоспу в приблизному об'ємі 75 тис. м3. Санітарно-оздоровчими заходами ліквідовано наслідки сні­голамів у 2013 році на площі 359,6 г, в тому числі 42,4 га -суцільним способом. На ліквідацію наслідків стихійного лиха було затрачено 800 тис. грн., ще значні кошти будуть затрачені на лісовідновлення. Роботи по ліквідації наслід­ків стихії будуть проводитись надалі у 2014 році.

Масове всихання01

02

 
Однією з основних причин проведення санітарно-оздо­ровчих заходів є масове всихання насаджень під впливом зміни комплексу еколого-кліматичних факторів, що за останні роки набуває значних масштабів та має тенденцію до збільшення. Наприклад у 2012 році заходами боротьби ліквідовано всихання таких насаджень на площі 219,5 га, в тому числі 27,4 га - суцільним способом, протягом 2013 року виявлено всихаючих насаджень на площі 494,1 га, в тому числі - 43,2 га суцільно.

Для вивчення причин загибелі лісів ДП «Малинський ЛГ АПК» залучив науковців та уклав договір на співпрацю з Поліським філіалом Українського науково-дослідного ін­ституту лісового господарства.

Результати досліджень продемонстрували, що причиною всихання соснових насаджень є судинний мікоз хвойних, зумовлений розвитком мікроскопічних грибів у смоляних ходах сосни та ялини.

Стихійне неконтрольоване поширення інвазійних (або заносних) видів створює ситуацію, коли аборигенні (або місцеві) види пригнічуються та витісняються зі свого природного середовища. Адвентивні види надзви­чайно негативно впливають на процеси лісовідновлення мають потужну енергію росту, банк насіння та велику насіннєву продуктивність, на лісових площах можуть одночасно зустрічатися кілька заносних видів, що значно ускладнює боротьбу з ними.

03

Найбільш небезпечний вид (Еректитес нечуйвітролистий) — за несприятливих погодніх умов рослина може здійснювати самозапилення, здатність до проростання насіння зберігає понад 8 років. Невибагливий до родю­чості грунту вид в умовах Житомирського Полісся може успішно конкурувати та швидко поширюватись. Еректи­тес поширюється в осередках лісу, вражених судинним мікозом сосни.

Хвороби лісу

14

 

15

16 Коренева губка- одна з найпоширеніших хвороб лісу, яка вражає хвойні середньовікові насадження, що створені на землях, які вийшли з-під сільськогосподарського користування. Таких насаджень, що знаходяться під постійним наглядом, де регулярно проводяться санітарно- оздоровчі заходи, на території лісгоспу 2921 га.

Лісовідновлення

Вирощування посадкового матеріалу включає в себе безліч операцій, а саме:

-     збір шишок та плодів;

-     зберігання шишок та плодів;

-     переробка шишок та плодів;

-     транспортування;

-     зберігання насіння та підготовка до посіву;

-     передпосівний обробіток грунту на площі висіву;

-     висів насіння у теплицях і розсадниках;

-     догляд за сіянцями;

-     полив та захист від хвороб, шкідників;

-     викопка, сортування та облік сіянців.

05

06

Всі операції по вирощуванню сіянців тру­домісткі та потребують затрат. Так, в кінце­вому результаті собівартість 1 тисячі сіян­ців сосни звичайної становить 134,25 грн.

04

07

12

Створення лісових культур включає в себе:

-  механізована підготовка грунту ;

-  передпосадковий обробіток саджанців;

-   висаджування на площу за допомогою меча Колесова.

Витрати на створення 1 га. лісових культур (без вартості посадкового матеріалу) становить 1925 грн.

Догляд за лісовими культурами проводиться по­стійно, ручний чи механізований, в залежності від потреби — навіть декілька разів на рік до перево­ду в покриту лісом площу. Витрати на 1 га. догля­ду кущорізом становить 2815 грн. В середньому витрати на вирощування 1 га. лісу —близько 11 тис. гривень.

 Підприємство вчасно та якісно виконує заліс­нення, так у 2011 році заліснено 225,9 га зрубів при плані 121,6 га, у 2012 р - 218,1 га при плані 162,2 га, за весняний період 2013 р. - 143,2 га при плані 139,1 га. Для забезпечення посадковим ма­теріалом створено тимчасові лісорозсадники на площі 0,61 га та теплицю площею 0,03 га на базі Бар-вінківського лісництва, де вирощуються сіянці

11

на базі Барвінківського лісництва, де вирощуються сіянці сосни звичайної в кількості 755,2 тис.шт., дуба черешчатого 24,0 тис.шт. та модрини європей­ської 4,5 тис.шт., що повністю задовольняє потреби лісгоспу.

В середньому по лісгоспу суцільні зруби скла­дають 200 га. на рік. Часто можна почути питання : чи надовго вистачить лісу при таких обсягах вирубування ?

Не вдаючись в складні математичні підрахунки, на­ведемо простий приклад - площу лісгоспу 24933,6 га ділимо на щорічне користування 200 га і отри­муємо 125 років. Вік стиглості сосни 80 років, берези, вільхи - 60 років, отже маємо подвійний запас лісів відносно обсягів користування ними.

13 Ревізії, перевірки

Дотримання вимог правового ведення господарської діяльності ДП «Малинсь-кий лісгосп АПК» у 2013 році перевіряли: екологічна інспекція, прокуратура, природоохоронна прокуратура, КРУ, спеціалісти Житомирського ОУЛМГ, ДСЛП «Вінницялісозахист», ВО «Укрдержліспроект» , держгірпромнагляд та інші.

Фінансово-економічні показники

Заробітна плата виплачується два рази на місяць вчасно.

Всі планові показники по лісгоспу виконуються в повному обсязі вчасно та якісно завдяки достатній матеріальній базі, високому рівні зар­плат та відсутності заборгованості, повному штату кваліфікованих пра­цівників.

Для здійснення роботи по веденню лісового господарства в 2013 році склали 18 млн. 467 тис.грн.

ДП «Малинський лісгосп АПК» являється важливою ланкою для на­повнення бюджету нашої країни, адже загалом за 2013 рік до бюджету всіх рівнів сплачено 4 млн. 651 тис. грн., а саме:

-   попеневої плати — 1 млн. 698 тис. грн., в т.ч. до місцевого бюджету 510,6 тис. грн., до обласного — 593,8 тис. грн. та до державного — 593,8 тис;

-   податку на прибуток — 241,5 тис.грн.;

-   частину чистого прибутку — 87 тис. грн.;

-   податку на подану вартість (ПДВ) — 50,1 тис. грн.;

-   плати за землю — 11,9 тис. грн.;

-   торговий патент — 8,6 тис. грн.;

-   єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду — 1 млн. 857 тис. грн.;

-   податку з доходів фізичних осіб — 696,7 тис. грн..

В 2013 р. чистий прибуток підприємства склав 349 тис, грн.. що на 105% більше за відповідний період минулого року.

Наше підприємство молоде і ще розвивається, але вже на даний момент лісгосп повністю забезпечений основними засобами, висококваліфікова­ними кадрами та всім необхідним для оптимального ведення лісового господарства на задоволення потреб населення району та інших спожи­вачів.

Ліс - велике надбання та багатство народу. Це зовсім не високі слова, а лише об'єктивна констатація фактів. Саме ліс є джерелом величезної кількості різних корисностей, без яких людина не може уявити свого життя. Розуміючи це, підприємство завжди дотримується надзвичайно важливого принципу - багатоцільового раціонального невиснажливого користування .

Колектив нашого лісгоспу запрошує всіх до обговорення актуальних питань щодо ведення лісового господарства, надасть вичерпну інформа­цію на будь-яке звернення.

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.

З повагою - колектив ДП «Малинський лісгосп АПК»


 

← До нових записів
Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація
2014.04.23 12:08 -
Ольга Гура (1)
0 0
Дякую, інформативно.
Відповісти