Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

У Бердичеві підприємець підпалив себе на сесії міськради

27.11.2018
Малин

Погляд у минуле Малинщини. Огляд «Нарисів історії» Василя Тимошенка


Володимир Студінський, доктор історичних наук, професор Київського національного економічного факультету університету імені В. Гетьмана, опублікував у науковому журналі «Краєзнавство» рецензію на книгу «Малинщина. Нариси історії. Т.1.».

Очевидно, що огляд буде цікавим не тільки науковцям, а й широкому загалу читачів.

Далі повний текст з журналу:

На початку 2018 року побачила світ у житомирському видавництві О.О. Євенка книга кандидата історичних наук, почесного краєзнавця України В.І. Тимошенка «Малинщина. Нариси історії. Т. 1».

Зазначимо, що подібного роду дослідження в Малині з’являються часто, оскільки як у місті, так і в районі краєзнавство має давні й потужні традиції.

Представлене дослідження охоплює період від найдавніших часів до подій української революції 1917–1921 рр. Для зручності розуміння й усвідомлення історичного процесу краю дослідження має відповідну структурну побудову — шість розділів, а саме:

— Історико-краєзнавчі дослідження, де висвітлюються історіографічні аспекти визначеної проблематики;

— Стародавня історія Малинщини, де розглянуто розвиток краю на археологічній базі періоди кам’яного, мідно-бронзового та раннього залізного віку;

— Період середньовіччя охоплює Х–ХVІ ст., де висвітлюються аспекти древлянської історії, монголо-татарської навали, життя й господарську діяльність малинчан у складі Великого Литовського князівства;

— Розділ, який присвячений ранньому новому часу охоплює висвітлення подій від періоду Люблінської унії до Коліївщини;

— У п’ятому розділі комплексно і всебічно розглянуто розвиток Малинщини в системі Російської імперії, а саме — соціально-економічний розвиток, виокремлено польське повстання 1830–1831 рр., розглянуто динаміку населення краю у визначений історичний період, розкрито сторінки освіти й культури краю, а також присвячені окремі описи життю діяльності в місті окремих відомих родин, зокрема Гіжицьких та Миклухо-Маклаїв;

— Останній розділ книги, присвячений добі Української революції 1917–1921 рр., де автор зробив спробу показати весь динамізм революційного та національно-визвольного руху.

До позитивних структурних аспектів дослідження належить і те, що автор науковий апарат виносить до кожного розділу книги, що значно полегшує читачеві сприйняття інформативної бази дослідження.

Загалом же, В.І. Тимошенку при підготовці книги вдалося опрацювати значні фонди архівів у Києві та Житомирі, вивчити серйозний пласт газетного інформативного матеріалу, опрацювати значну кількість наукової та краєзнавчо-дослідницької літератури.

Дане дослідження є позитивним явищем у краєзнавчому просторі не лише Малинщини, а й Житомирщи ни та України. Адже В.І. Тимошенко зробив спробу розглянути історію краю в системі національного історичного процесу, простежити його закономірності та взаємозв’язки.

Як правильно відзначив сам автор у вступі до книги, що «знання історії малої батьківщини — це один із наріжних каменів у формуванні загального світогляду, громадської позиції й патріотизму кожного громадянина. Не знаючи своєї минувшини, не оцінюючи власною неупередженою думкою те, що відбувалося на території твого рідного краю протягом багатьох століть, життя і вчинки багатьох осіб, чиї імена нерозривно пов’язані з Малинщиною, неможливо упевнено обирати шлях у майбутнє».

Дана книга стане в нагоді науковцям, широкому загалу читачів, які цікавляться краєзнавством та вчителям і учням шкіл при вивченні курсу «Історія України».

* * * 

Підпишіться на нашу сторінку в Facebook

 

 

 

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація