Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Малин, 1925: «Скарга Золотарських цілком безпідставна і породжена мріями…»

20.04.2020
Малин

Малинські хроніки: «Въ Любовичахъ, Малинской волости, около часа дня вспыхнулъ пожаръ...»


Сумні новини з півночі Житомирщини, де лісові пожежі призвели до того, що горіли й села, нагадали наскільки люди безсилі перед вогняною стихією. Про минулі часи й говорити не доводиться — бувало доводилося тільки чекати, поки вогонь не зупиниться сам.

Так, у травні 1907 року сталася велика пожежа в селі Любовичі — зі 185 дворів вигоріло 84. Окрім того були пожежі в березні й квітні, коли згоріло «12 домовъ и 15 холодныхъ строеній».

Про це пише газета «Киевлянинъ».

«РАДОМЫСЛЬСКІЙ УѢЗДЪ. (Корреспонд. с „Кіевлянина”).

7 мая, въ дер. Любовичахъ, Малинской волости, около часа дня вспыхнулъ пожаръ на домѣ еврейки Ханы Олегланъ и въ виду сильнаго вѣтра, а также скученности крестьянскихъ построекъ въ теченіе 2 —3 часовъ половина деревни сгорѣло до тла. Огонь былъ до того сильный, і что даже деревянные срубы въ колодцахъ выгорѣли до воды.

Крестьяне большей і частью были въ полѣ на работѣ и лакализировать пожаръ не было никакой возможности, тѣмъ болѣе, что въ деревнѣ не имѣется пожарнаго насоса.

Изъ общаго числа 185 дворовъ, огнемъ уничтожено 84; сгорѣло 87 домовъ и 116 холодныхъ построекъ,—уцѣлѣди на этихъ усадьбахъ ; лишь 7 овиновъ (клунь); кромѣ того повреждено 4 двора. Пожаромъ уничтожены не только постройки, но и все имущество и одежда крестьянъ, осталась только самая незначительная часть домашней рухляди. Въ огнѣ погибъ малолѣтній сынъ крестьянина Петръ Герасименко и получила  сильные ожоги крестьянка С. Остапенко, которую отправили въ м. Малинъ въ земскую лѣчебницу.

Отъ пожара пострадалъ скотъ и птица крестьянъ; погибло 0 до 10 головъ мелкаго скота, около  20 спицей и почти вся домашняя птица. Оставшіеся безъ крова жители размѣстилисъ большею частью въ домахъ односельчанъ, а частью въ уцѣлѣвшихъ семи клуняхъ и временно устроенныхъ навѣсахъ —  «куреняхъ». Никакихъ продовольственныхъ , средствъ у погорѣльцевъ не имѣется и пока они довольствуются пожертвованіями , односельчанъ и жителей смежныхъ селеній. -

Пострадавшихъ отъ пожара около 500 душъ; они нуждаются въ самой широкой ! помощи. Собранныя въ м. Малинѣ пожертвованія продуктами и одеждой розданы по горѣльцамъ. Мировой посрединикъ 1 участка принимаетъ живѣйшее участіе въ участи пострадавшихъ отъ пожара; онъ открылъ подписку по сбору пожертвованій въ пользу погорѣльцевъ, распорядился о закупкѣ на первое время 500 пудовъ ржи, съ  уплатою задатка изъ свободныхъ мірскихъ суммъ, и возбудилъ ходатайство о помощи пострадавшимъ передъ высшей губернской администраціей.

Въ д. Любовичахъ въ текущемъ году, кромѣ этого, было еще два пожара: 27 марта и 1 апрѣля, уничтожнвшіе 12 домовъ и 15 холодныхъ строеній»

Через декілька місяців та ж газета «Киевлянинъ» повідомила про збір коштів у повітовому місті Радомисль для постраждалих від пожежі в Любовичах...

 

 Читайте більше за тегом МАЛИНСЬКІ ХРОНІКИ

 * * *

 

 

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація